ABIVÕIMALUSED SÕLTUVUSPROBLEEMIDE KORRAL EESTIS

Lastel, noortel ja  nende lähedastel, kes on kokku puutunud narkootikumide ja alkoholiga on võimalus abi saada erinevatest vaimse tervise keskustest ja abiasutustest. Abivõimaluste kohta leiad ülevaate siit:

https://www.narko.ee/siit-saad-abi/abivoimalused-lastele-ja-noortele/

https://www.narko.ee/tarvitajad/kuidas-narkootikumide-tarvitamisest-vabaneda/

www.alkoinfo.ee

https://www.confido.ee/alkoholisoltuvus/soltuvusnoustaja/

https://convictus.ee/et/kogemusnoustamise-osutamine-soltuvushairetega-inimestele-ja-nende-lahedastele/

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Erihoolekanne/narkootikumide_tarvitamine_ja_soltuvus_-teenused_abivajajatele.pdf

https://libertas.ee/2020/03/18/oleme-avatud-soltuvusnoustamised-libertases/

Arvutisõltuvuse kohta saad lugeda ja abi küsida siit:

https://peaasi.ee/arvutisoltuvus/

https://15410.ee/digisoltuvus/

Hasartmängusõltuvuse kohta saad lugeda ja abi küsida Hasartmängusõltuvuse Nõustamisekskusest:

https://15410.ee/

Kui Sul on küsimusi vaimse tervise kohta, soovid saada selgust oma tunnetes ja mõtetes või soovid küsida nõu, siis on abi järgnevatest asutustest, kus pakutakse veebinõustamist.

www.enesetunne.ee

www.lahendus.net

www.peaasi.ee

NARKOMAANIA OLUKORD EESTIS pdf icon