Mis on teenusele saamise põhilised kriteeriumid?

a. Vanus
b. Sõltuvusainete tarvitamine sellisel määral, et see häirib noore igapäevast toimetulekut ( näiteks kooliskäimist, suhteid perega, ühiskondlikest ja pere reeglitest kinnipidamist, tervist jms)
c. Nii noore kui ka lapsevanema soov osaleda meie programmis

Kas ma saan lepingut lõpetada igal ajal?

Leping koostatakse erinevate osapoolte vahel (näiteks noortekodu, lapsevanem, noor). Lepingu saab lõpetada iga osapool, kui tal on selleks väga mõjuv põhjus.
Reeglina lõpetatakse leping kõikide osapooltega koostöös.

Kas te digi-sõltuvusega võtate/nõustate kliente?

Ei… meie keskus on suunatud sõltuvusaineid tarvitavatele noortele. Küll aga saab soovi korral lugeda digi-sõltuvusest meie kodulehelt. Seal on ka lingid, kes pakub Eestis abi digisõltuvuse korral.

Kui olen 18.a., kas saan pikaajalisele teenusele?

Meie asutuse sihtrühm on 13-18.aastased noored. Seega vastus on jah.

Kui tihti saan külastada oma last?

Meie programm on üles ehitatud nii, et kuigi noor elab meie juures, siis meie teenuse klient on perekond. Seega lapsevanem on oodatud meie juurde kindlasti igal nädalal. Külastused tuleb küll ennem telefoni teel kokku leppida.

Kas saan teenusele, kui mul põhiharidus on omandatud?

Meie teenuse üks oluline osa on rahuliku ja sisustatud päevarütmi loomine, hariduse omandamine on selle oluline osa. Selle tõttu saavad põhihariduse omandanud noored meie teenusele, kui leiame noorega koostöös meie piirkonnas talle sobiva päevase tegevuse kas siis kutsekooli, keskkooli, praktika vm struktureeritud tegevuse läbi.

Kas medikamentravi on kohustuslik? Miks pean rohtu võtma?

Selle, kas noor peab ravimeid võtma või mitte otsustab meie psühhiaater koostöös noore ja tema perega. Medikamentoosne ravi määratakse sellisel juhul, kui on selge, et see aitaks Sul ennast paremini tunda ning on oluliseks toeks Sinu paranemisele. Ravimite võtmine on vabatahtlik.

Kui suur on teenuse osalustasu vanematele/KOV-le?

Meie teenused on nii noorele kui ka lapsevanemale tasuta. Teenuseid rahastab Tervise Arengu Instituut.
Küll aga peab vanem tagama oma lapsele vajalikud hügieenitarbed, riided ja noortekodu ning kodu vahelise transpordi piletid.
Vajaduspõhisel teenusel peab lapsevanem ise tasuma ka noore ravimite eest. Ravikodu teenusel on ravimid tagatud Torujõe Noortekodu poolt

Kas laps saab jätkata oma haridusteed viibides raviteenusel?

Jah, selleks, et nooruki haridustee programmis osaledes ei katkeks, saab omandada haridust meie keskuses. Meie keskuses käivad õpetamas Kohtla-Järve TKG õpetajad. Õppimine toimub väikestes gruppides.

Kas lapsel peab olema Rajaleidja otsus?

Eeldame, et noorel on Rajaleidja otsus varasemast olemas, sest meie õppetöö toimub väikeklassi tingimustes. Vajadusel teeme koostööd Ida Viru Rajaleidja keskusega, see võtab aga lisa aega ja võib tähendada ka programmi läbimise venimist.

Kas koolitunnistuses jääb märk, et laps viibis raviteenusel?

Noor saab klassi lõpetades tavalise kohaliku kooli lõputunnistuse. Tunnistusele ei lähe märget Torujõe Noortekodus elamise kohta.
Kui õpe toimus põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel (LÕK) märgib kool seadusest tulenevalt tunnistusele, et õpilane õppis lihtsustatud õppekava alusel.

Millega noorukid tegelevad vabal ajal? Mis huvitegevusi te pakute?

Igaks päevaks ja igaks nädalavahetuseks on planeeritud mingi vabaaja tegevus. Koolipäevadel võib see olla mõni arutelugrupp, filmiõhtu või õhtune jooks. Nädalavahetustel aga näiteks väljasõit, koos küpsetamine, matkamine või spordikeskuse külastus. See, kuivõrd sisustatud on noore vaba aeg on ka noore enda teha, kuivõrd motiveeritud on noor osalema pakutus. Tuleme võimalusel vastu väga erinevatele soovidele osaleda trennides või soovitud tegevustes. Samuti on väga oodatud ka noorte endi poolt organiseeritud õhtused koostegutsemised.

Kui kiiresti saan lapsega psühhiaatri vastuvõtule?

Meie psühhiaater on kohal ühel päeval nädalas. Vajadusel saab vastuvõtule järgmisel psühhiaatri külastuse korral.

Teenusele minnes, mida pean kaasa võtma?

Teenusele tulles võta kaasa isiklikuks eluks vajalikud esemed: riided, hügieenitarbed, lemmik-raamatud või tegevused ja kooliks vajalikud pliiatsid-vihikud. Ravikodu teenusele tulles saad täpsema nimekirja, mida kaasa võtta.

Kuidas pesete pesu?

Isiklikud asjad peseb nooruk ise, meil on pesumasin. Voodipesu pestakse pesumajas igal nädalal.

Mitu korda päevas noorukid söövad? Kas te ise valmistate toitu või...?

Noorukid söövad 4 korda päevas. 3 korda päevas tuuakse meile toit Ida-Viru Keskhaigla köögist. Toit on maitsev ja tervislik. 1 kord päevas on võimalus valmistada toitu ise köögis.
Nädalavahetusel on lisaks ka toidugrupid, kus õpitakse koos erinevate toitude valmistamist.

Kas võin tulla teenusele ilma vanemata?

Otsuse tulla teenusele saad Sa tõesti teha ilma vanemateta. Aga peale otsust me siiski alati võtame ühendust ka lapsevanematega ja kaasame nad programmi, sest meie keskuse noored on veel alaealised ning vanematel või eestkostjatel on nende ees vastutus.
Lepingu ravikodu teenusel viibimise kohta peame me sõlmima lapsevanema, kui Sinu esindajaga.

Kui töötan iga päev 8:00-17:00, kuidas siis saada teenust? Kas nädalavahetusel toimuvad vastuvõtud?

Vajaduspõhist nõustamisteenust pakume enamasti tööaegadel aga lapsevanematest lähtudes teeme kindlasti ka erandeid ning oleme vastuvõtte pakkunud ka hilisematel aegadel ning nädalavahetustel.

Kui laps tagasi keskusesse ei tule, nt põgeneb, teie toimingud?

Kui noor keskusest põgeneb, siis esimese sammuna proovime me kontakti saada tema võrgustikuga (kindlasti lapsevanemaga), et mõista kas keegi on temaga ühenduses olnud. Kui saame info nooruki viibimiskoha kohta, siis kindlasti võtame noorega ühendust ning alustame vestlust tekkinud olukorra mõistmiseks ja lahendamiseks.
Kui me noore kohta infot ei saa ja noor pole 21.00ks tagasi tulnud, siis teavitame politseid ja järgmisel päeval ka lastekaitset, kes astuvad juba siis endapoolsed sammud. Kuna meil on tegemist vabatahtliku teenusega, siis meie meeskond ei jookse noorele järgi ja ka ei tegele sund tagasitoomisega.

Kas võin koolis mitte käia?

Noortekodusse tulemise alguses lepitakse kokku siin olemise eesmärgid. Sisustatud päevategevus on kindlasti väga oluline osa meie raviprogrammis. Meie ravikodus saavad viibida noored, kes on huvitatud programmis osalemisest.

Millal ma koju saan?

Koju saab täpselt etteplaneeritud sammude alusel. Iga noor järgib enda tegevusplaani, mille raames lepitakse ka kokku kojusaamise võimalused. Üldiselt võib öelda, et koju saab keskmiselt kord kuus, mõnel perioodil võib põhjendatud paus olla pikem (siis tulevad kindlasti vanemad Sulle ise külla), aga teinekord hoopis lühem. See sõltub Sinu programmis osalemisest ja ka Sinu vanematest, kes Sinu kodus olemise ajal peavad Sinu jaoks olemas olema.

Kas ma võiksin õues ühe suitsu teha? ... aga kilomeeter noortekodust eemal?

Meie keskus on suunatud sõltuvusprobleemidega noortele, kes soovivad oma sõltuvustest lahti saada. Sellest tulenevalt ei ole suitsetamine meie programmi raames ka lubatud tegevus. Samuti tuletame meelde, et suitsetamine on Eestis alaealistele ka keelatud tegevus, mille tõttu selle lubamine ei ole ka meie pädevuses.

Miks siin nii igav on, mitte midagi pole teha?

Teinekord tõesti võib meie ravikodu teenusel ka igav olla. See sõltub sellest, kuivõrd aktiivselt Sa ise soovid osaleda pakutud tegevuses. Igavus saab siin olla vaid Sinu enda otsus, sest erinevaid tegevusi ja võimalusi on nii maja sees kui väljas on. Tuleb enda loovus proovile panna või siis julgeda pakutud tegevustes aktiivne olla.
Ja muideks: igavusega kohtumine on üks väga oluline kohtumine. Kuidas olla koos iseendaga? Mis mulle teha meeldib? Kuidas täita tühjust? Kõik need olulised küsimused tekivad enamasti vaikuses ja teinekord ka igavuses.

Kas sõbrad võiksid mulle külla tulla?

Kõik Sinule olulised inimesed on teretulnud. Aga ennem peab külaskäigud ja külaskäigu ajal toimuvad tegevused kokku leppima. Kindlasti soovime meeskonnaga tutvuda inimestega, kes meie majja külla tulevad. Seega sõbrad peavad kohapeal olles järgima meie maja reegleid ja olema valmis ka täiskasvanutega kohtuma.
Head sõbrad on olulised toetajad sõltuvusest vabanemise teel, ole julge ja kaasa nad!

Kas ma võiksin sõbraga linnas kokku saada?

Me ei keela Sul otseselt kellegagi kohtuda. Oluline on, et kohtumised oleksid Sind toetavad. Loodame, et õpid meie programmis heade sõprade äratundmisoskust ja oskad märgata ka neid inimesi, kes ei toeta Sinu programmi edukat läbimist ja tegelikult Sinu teekonda raskemaks muudavad. Majavälistest kohtumistest tuleb personali eelnevalt ka teavitada.

Kas ma pean seda toitu sööma ? Tahaksin ise sööki osta linnast.

Me ei sunni kedagi midagi konkreetset sööma. Kui Sulle ei maitse mingi konkreetne toit, siis arutame seda koos Sinu ja tervisetöötajaga, kes nõustab tervisliku toitumise osas ning proovime leida sobiva lahenduse.
Teinekord võib kindlasti ka ise koos saatjaga linnast sööki osta, aga see ei saa muutuda tavapraktikaks. Tervislik toitumine on meie programmi osa.

Miks ma pean oma lapsele külla tulema nädalavahetusel, ta saab niikuinii ju paari nädala pärast kodukülastusele?

Meie ravikodu teenuse klient on perekond. See tähendab, et selleks, et muutuks lapse käitumine pead muutuma ka Sina, lapsevanem. Kõige suurem ja tähenduslikum muutus on positiivne muutus suhetes, hoolimises, tähelepanus. Selle tõttu peame väga tähtsaks, et tuled igale kokkulepitud külaskäigule olenemata sellest, millal Sinu laps koju saab.

Miks ma pean ette teatama, kui ma oma lapsele külla tulen?

Torujõe Noortekodu pakub noortele raviprogrammi, mille raames toimuvad igapäevased kindlatel aegadel toimuvad tegevused, mis sisaldavad nii grupiteraapiaid, vestlusi, õppetööd ning ka vaba-aja tegevusi. Et Sinu kohtumine programmi sobitada tuleks selleks kindlasti ette teatada.

Kas ma võin oma lapsele tuua ükskõik mida külakostiks?

Võid oma lapsele tuua kõiki programmi toetavaid asju. Ebatervislik toit ja jook, sõltuvusained, terariistad, tulemasinad, sõltuvusaineid propageerivad plakatid, enesevigastamist soodustavad vahendid jms on vastuolus programmi eesmärkidega ning selle tõttu on nende toomine noortekodusse keelatud. Küsi kaheldes alati meie käest üle, kas toodav on lubatud või hoopis mitte soovitatav.