Töö sõltuvus- ja käitumisprobleemide vähendamisega

Sõltuvusravi peamiseks eesmärgiks on tugevdada ja toetada noort elama elu ilma uimastavate aineteta. Et õnnestuda, koosneb sõltuvusravi mitmetest erinevatest komponentidest, mis kõik on kirjeldatud meie programmis.

Meie ravikodu teenusel järgitakse nii füüsilist, kui ka vaimset tervist, õpetatakse eneseregulatsiooni- ja enesearengu oskuseid, toetatakse haridustee jätkamist väikeklassi õppe kaudu, õpetatakse nii vaba-aja, kui ka huviala oskusi ning tegeletakse nii individuaalselt, kui grupis sõltuvusega seotud psüühiliste probleemide ja käitumishäiretega.

Sõltuvusravi oluliseks osaks on kindlasti kontroll sõltuvusainete kasutamise üle. Torujõe Ravikodus elades on noorel võimalus astuda välja harjumuspärasest keskkonnast, kus sõltuvusained olid iganädalase elu osa ja elama teistsuguste reeglite alusel. Meie ravikodus ei ole alates esimesest päevast lubatud sõltuvusainete, alkoholi ja ka nikotiini tarvitamine .

Meie sõltuvusravi programmis on suurem fookus järgneval:

  • sõltuvusainete mittetarvitamine, normaalse une-, toitumise ja õppimisrütmi saavutamine;
  • suhete ülesehitamine, koos olemine, motivatsiooni loomine ja hoidmine;
  • tagasi vaatamine ja tulevikku vaatamine;
  • töö tagajärgede ja piiridega;
  • emotsionaalsete raskustega toimetulek;
  • stressiga toimetulek;
  • töö peresuhetega.

Ravikodu töö noortega toimub motiveeriva tasemete süsteemi alusel. Tasemete süsteem on noortekodu töö üldraamiks.

image009

Nagu pildilt näha tuleb meie programmis läbida kuus taset. Igal tasemel avanevad Sulle uued võimalused, samuti tuleb juurde vastutust. See, millised võimalused uuel tasemel avanevad ja millise vastutuse oled valmis võtma oleneb juba Sinust endast ja sellest kuidas Sinu teekond meie ravikodus on läinud. Just Sulle koostatud tegevuskava nimetame individuaalseks plaaniks.

Pildil on näha, et kogutakse punkte. Punkte saab iga kohustusliku programmi osa läbimise eest igapäevaselt. Punktid on nagu kogutavad boonuskaardid, mis näitavad kus on Sinu tugevused ja mis teemadel Sa võiksid vajada pikemat või suuremat abi. Samuti aitavad punktid hoida kergemini ja täpsemalt silma peal eesmärkidel, mis oled siia tulles seadnud. Kogutud vajalik punktide summa on ka esimene märk sellest, et võiksid saada edasi uuele tasemele.

Ühelt tasemelt teisele saab peale arenguvestlust, kus vaatame koos Sinuga läbi, kus Sa oma teekonnal oled ja otsustame, millise tegevuskavaga uuel tasemel jätkame.

Miks meie sõltuvusravi programmis on suur fookus käitumisteraapiatel?

Käitumisteraapiad:

  • aitavad muuta sõltuvuskäitumisega seotud hoiakuid ja käitumismustreid;
  • suurendavad eluks vajalike sotsiaalsete, emotsionaalsete ja praktiliste oskuste pagasit;
  • toetavad teisi sõltuvusravi osi nagu medikamentoosne ravi, haridustee jätkamine, tervisliku eluviisi tagamine jms.