Mis on sõltuvus?

Sõltuvus puudutab meid kõiki ühel või teisel moel.  On väga vähe inimesi, kes saavad öelda, et nad ei ole mitte ühestki ainest või tegevusest sõltuvuses. Me võime olla sõltuvuses facebookist, shoppamisest, arvutimängudest,  šokolaadist, ekstreemspordist jms. Tänapäeval kasutatakse sõltuvust tihti isegi tavakõnes nagu...  ma olen ikka täielik magusasõltlane...

Sõltuvuse kirjeldamises mängivad suurt rolli märksõnad nagu KONTROLLI KAOTAMINE ja see, et sõltuvusest saadav ELAMUS MUUTUB VAJADUSEKS. Tihti on oluliseks märksõnaks ka VARJAMINE.

Sõltuvusprobleemidele ja sõltuvushäiretele mõeldes räägime me siin eelkõige alkoholisõltuvusest ja narkootiliste ainete sõltuvusest, sest meie ravikodu tegeleb just sellist tüüpi sõltuvusprobleemidega.

See, kui suureks probleemiks sõltuvus kujuneb oleneb sellest, kui palju sõltuvust tekitavaid aineid  inimene tarbib, kuidas ja kui palju  ta sellele mõtleb ning kuidas see kõik mõjutab teisi... näiteks perekonda, kooli, tööd, sõprussuhteid jne.

MIS JUHTUB, KUI ÜKS INIMENE SATUB UIMASTAVATEST AINETEST SÕLTUVUSSE ?

KUIDAS ARU SAADA, KAS KEEGI ON SÕLTUVUSES?

Sõltuvus mõjutab inimese keha, tekivad füsioloogilised muutused:

  1. Tekivad võõrutusnähud: inimene tunneb ennast ebamugavalt /tekib vajadus aine järele ja enesetunne halveneb, kui ainet ei saada.
  2. Suureneb tolerants: see tähendab, et sõltlane vajab järjest suuremat doosi selleks, et aine mõju oleks sama.

Inimene ei suuda lõpule viia seda, mida on mõelnud või planeerinud.

  1. Tihti on proovitud mitu korda lõpetada, aga katsed on osutunud ebaõnnestunuteks.
  2. Inimene joob või kasutab sõltuvusaineid rohkem, kui oli esialgselt mõelnud. (Näiteks: mõtlesin võtta ühe õlle, aga jõin viis.)

Alkohol ja narkootilised ained võtavad inimese elust väga suure osa:

Näiteks: inimene kulutab väga palju oma ajast alkoholi ja/või sõltuvusainete peale mõtlemisele, nendest rääkimisele, tarvitamisele, nende kättesaamise kohta info uurimisele, mõeldakse palju  naudingule mis ained tekitavad,  päris suur osa sissetulekust kulutatakse ainetele või sõltuvusega seotud tegevustele.

Tarvitamise negatiivsed tagajärjed puudutavad nii sotsiaalset kui ka tervisega seonduvat.

  1. Tarvitamine viib tihti selleni, et ei jõuta sammu pidada tavaelu rütmiga: jäädakse jänni koolis või tööl, kaovad mitte-tarvitavad sõbrad, ei jõuta trenni, positiivsetele sotsiaalsetele ja vabaaja tegevustele. Paljudel puuduvad muud huvid üldse ja nad ei suuda jätkata üheski huviringis.
  2. Tavaline joon sõltuvuse käes kannatava inimese juures on ka see, et vaatamata olukorrale, kus tarvitamine on põhjustanud nii kehalist kui ka vaimset kahju jätkatakse tarvitamist.

Spetsialistid vaatavad sõltuvusele nii, et kui inimene vastab kasvõi kolmele-neljale eelnimetatud punktile, siis on tegemist sõltlasega.