PERE ROLL

Kuigi meie otseselt sihtrühmaks on sõltuvusprobleemidega noored, siis on vanematel oluline aktsepteerida, et sõltuvusprobleemidest ei ole võimalik vabaneda ilma pere- ja lähedaste toeta. Selle tõttu on meie teenusel suur osa ka lapsevanemal. Kuigi noor elab ravikodus, siis meie kliendiks on tegelikult perekond. See tähendab, et lapsevanem on aktiivne partner terve ravikodu teenuse vältel. Lapsevanem ei tegele mitte ainult lapsega, vaid eelkõige ka iseendaga. Teame kindlalt öelda, et selleks, et muutuks Sinu lapse käitumine ja, et muutused püsiksid ka peale ravikodu programmi läbimist, pead muutuma ka Sina, lapsevanem.

Lapsevanematele koostatakse alguses nii teekonnakaart kui tegevusplaan erinevate kohtumiste, eesmärkide ja igakuiste kohustustega oma lapse ja iseenda arengu osas. Teekonnakaarti ja tegevusplaani tuleb järgida. Meie meeskond toetab vajadusel samaväärselt noorega ka lapsevanemat tema teel.

Lapsevanematele pakume me:

 • vajaduspõhist nõustamist;
 • individuaalses teraapias osalemist;
 • perenõustamises osalemist;
 • perepäevadel osalemist;
 • lapse külastamist;
 • ravikodu peretoas ööbimist koos oma lapsega paar korda aasta jooksul;
 • tervishoiu teenust: vajadusel psühhiaatri ja vaimse tervise õe nõustamine.

Pöördu meie poole julgelt. Kõik ravikodu teenused on noorele ja lapsevanemale tasuta. Teenust rahastab Tervise Arengu Instituut.

RAVIKODU PROGRAMMI TEEKOND LAPSEVANEMALE

 

Kui Sa soovid, et Sinu laps osaleks pikaaegsel ravikodu teenusel, siis Sinult kui lapsevanemalt ootame järgnevat:

 • külastan oma last iga kuu;
 • osalen igakuiselt programmi tegevustes. Vajadusel kasvõi interneti teel;
 • ööbin peretoas vähemalt 2 korda lapse ravikodus viibimise ajal. Planeerin käigud aasta alguses ette ning mõtlen läbi, kuidas oma lapsega koos aega veeta;
 • tean, kes on minu lapse mentor ja hoian temaga kontakti iganädalaselt;
 • hoian iganädalaselt oma lapsega kontakti (tlf ja/või interneti teel);
 • hoian ise ravikodu meeskonnaga regulaarselt kontakti lähtudes oma teekonnakaardist;
 • tean ja järgin keskuse reegleid;
 • osalen perepäeval;
 • tean, miks minu laps on keskuses, osalen tegevusplaani koostamises;
 • järgin oma teekonnakaarti ja eesmärke ning annan teada, kui vajan rohkem abi oma teekonnakaardi ja tegevusplaani järgimisel;
 • ei suitseta keskuses viibimise ajal ning saabun külastusele kaines olekus;
 • planeerin lapse kodukülastuse ajaks tegevusi ning olen ise kodus;
 • lapse kodukülaskäigu ajal täidan kodus olemise lepingut ning annan keskusele ausat tagasisidet;
 • programmi lõppedes täidan tagasiside lehe ning annan infot selle kohta, millist abi vajab pere peale lapse kojusaabumist;
 • osalen jätkutoe teenusel pärast ravikodu teenuse lõppemist;
 • annan ravikodule teada, kuidas perel läheb ka paar kuud peale jätkutoe teenuse lõppemist.

4. Nõuanded lapsevanemale

http://tarkvanem.ee/narkootikumid