SÕLTUVUSAINETE TARVITAMISEST LOOBUJA MEELESPEA

Ainete tarvitamisest loobumisel on oluline meeles pidada järgnevat:

  • Sõltuvusega ei tasu jääda üksi. Otsi abi inimeselt, kes saaks Sind toetada ja anda Sulle ausat tagasisidet.
  • Sõltuvusravi mõjub reeglina vaid siis, kui võetakse ette muutused erinevates eluvaldkondades (nii tervise, sõprussuhete, peresuhete, koolitöö, vaba aja jm osas).
  • Sõltuvusainete tarvitamise vähendamine läheb tihti aeglaselt, aga tagasilangemine igapäevasesse kasutamisse võib toimuda kiiresti.
  • Probleemid, mis sõltuvusainete kasutamine endaga kaasa toob võivad inimeseti olla väga erinevad, samuti võivad olla väga erinevad sõltlaste eluviisid. Selletõttu on olemas ka erinevaid abistamismeetodeid. Iga meetod ei sobi kõigile. Aga midagi on ühist ja see on algus: alguses tuleb otsustada. Teha otsus muutuste teekonnale asumiseks, otsus sõltuvusaine mitte tarvitamise kohta.
  • Soodumus uimastite tarvitamiseks võib uuesti ilmneda ka peale uimastivaba perioodi, isegi paljude aastate möödudes. On oluline teada, et sellised tagasilangused võivad juhtuda. Lähedaste ringis peaks kokku leppima, millistest märkidest aru saada, et tagasilangus on lähedal või juba toimunud. Samuti peaks tegema plaani, mida tehakse ja ette võetakse, kui tagasilanguse märke silmatakse.
  • Süütunne ja häbi on enimlevinud tunded uimasti ja/või alkoholiprobleemidega silmitsi seisval inimesel. Enda haavatavaid ja negatiivseid tundeid on nad harjunud vaigistama sõltuvusainete abiga. Selle tõttu on oluline meeles pidada, et häbistamine ja karistamine ei ole head meetodid sõltuvuse lõpetamisele kaasa aitamisel.
  • Eduka sõltuvusravi eelduseks on see, et inimene ise jõuaks ja tahaks ette võtta neid suuri muutusi oma elus, mis sõltuvusest vabakssaamine nõuab. Lähedased saavad muutusi toetada läbi armastuse, kaasamise ja jõukohaste piiride.

Kui soovid sõltuvusest rohkem teada saada loe: https://www.narko.ee/