Mentorlus

Suhete mõju inimpsüühikale ei alahinda enam keegi. Ka meie paneme ravikodu teenusel usalduslike suhete loomisele ja säilitamisele suurt rõhku.

Kuigi terve meeskond suhtleb loomulikult kõikide noortega, määratakse ravikodu teenusele saabumisel igale noorele ka isiklik mentor. Mentor võtab noore kõrval toetava, hooliva ja mõistva rolli ning annab noorele võimaluse kogeda positiivse täiskasvanu olemasolu enda elus. Mentor aitab noorukil lahendada tekkinud küsimusi, osaleb noorega seotud koosolekutel, arenguvestlustel ja individuaalsete plaanide koostamisel. Mentori peamiseks ülesandeks on luua ja hoida usalduslikku suhet nooruki ja perega terve programmi jooksul.