Üldine info

MILJÖÖTERAAPILINE RAVIKODU

Torujõe Noortekodu on miljööteraapiline ravikodu. See tähendab, et me pakume pikemaaegset, ööpäevaringset professionaalset ja inimlikku tuge, positiivseid suhteid ning mõistmist, et noored täiskasvanu toel suudaksid leida lahenduse kitsaskohtadele oma elus, alustada sõltuvusvaba elu ja otsida koos meie meeskonnaga uut suunda oma kinnijooksnud elukogemuses. Ravikodu tähendab, et noored tulevad meie juurde elama pikemaks ajaks. Eelistatult algab programm augustis enne kooliaasta algust ning lõppeb juuni lõpus. Kuid on ka pikemaid ja lühemaid siinviibimisi. Sõna ravi viitab sellele, et pakume toetavaid ja arendavaid teenuseid, mis on suunatud sõltuvus- ja käitumisprobleemide vähendamisele. Kodu tähendab seda, et proovime luua võimalikult koduse keskkonna selleks, et meie juures oleks hea olla nii noorel kui ka lapsevanemal.

VABATAHTLIK

Meie ravikodu on vabatahtlik. See tähendab, et teenus on suunatud noorukitele, kes ise otsivad abi ja on valmis osalema Torujõe Noortekodu poolt pakutavas programmis. Meie asutuses on uksed lahti ja noored saavad ka ise välja minna. Ravikodust väljumisest peab siiski teavitama personali.

PERELE SUUNATUD

Kuigi meie otseselt sihtrühmaks on sõltuvusprobleemidega noored, siis on vanematel oluline aktsepteerida, et sõltuvusprobleemidest ei ole võimalik vabaneda ilma pere- ja lähedaste toeta. Selle tõttu on meie teenusel suur osa ka lapsevanemal. Kuigi noor elab ravikodus, siis meie kliendiks on tegelikult perekond. See tähendab, et lapsevanematele koostatakse kohe alguses teekonnakaart erinevate kohtumiste ja igakuiste kohustustega oma lapse ja iseenda arengu osas, mida tuleb järgida. Meie meeskond toetab vajadusel samaväärselt noorega ka lapsevanemat tema teel. Täpsemalt loe lapsevanema osalemisest meie programmis menüü teema alt PERE ROLL.

TASUTA

Torujõe Noortekodu ööpäevaringsel teenusel on 15 kohta sõltuvusprobleemidega noortele vanuses 13-18. Meil on eraldi osakonnad tüdrukutele ja poistele. Elamistoad on ühekohalised kõikide mugavustega. Koolis õppimine, grupiteraapiad ja vabaajategevused toimuvad enamasti koos. Torujõe Noortekodu kõik teenused on noorele ja perele tasuta. Teenust rahastab Tervise Arengu Instituut.

LAE ALLA MEIE VOLDIK