Huvitegevus

Huviharidus, mis on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialadega vaba tahte alusel tasemeõppest vabal ajal selleks, et noor saaks omandada süvendatuid teadmisi ja oskusi enda poolt valitud huvialal.

Selleks on Torujõe Noortekodus terve rida huvitavaid ettevõtmisi ja suundi nagu sport, pillimängu võimalus, käsitöö ja lauamängude nurk, mini-raamatukogu, maja enda traditsioonid, üritused ja väljasõidud. Majas on meil olemas oma väike jõusaal, piljard, kitarr ja süntesaator, hulk käsitöö rekvisiite ja see nimekiri pikeneb pidevalt. Majas tegutsevad ööpäevaringselt noorsootöötajad, kes planeerivad koos noortega tegevusi ja toetavad noorte endi initsiatiivi tegevuste läbiviimisel. See, kuivõrd sisustatud on noore vaba aeg on paljus ka noore enda teha: kuivõrd motiveeritud on noor osalema pakutus ja milliseid ideid noor ise välja pakub. Võimalusel osaleme erinevates projektides ja üritustel, korraldame väljasõite ja koolitusi ning teeme koostööd erinevate organisatsioonidega meie noortekodu läheduses, kui ka kaugemal. Tähistame emadepäeva, isadepäeva, sõbrapäeva, jõule ja teisi olulisi tähtpäevi. Samuti on tähtsad päevad meie noortekodus sünnipäevad ja nendele pöörame tähelepanu lausa terve kollektiiviga, et see pidupäev noorele ikka pikaks ajaks meelde jääks.

Huvitegevus 1
Huvitegevus 2
Huvitegevus 3
Huvitegevus 5
Huvitegevus 6
Huvitegevus 7
Huvitegevus 8
Huvitegevus 9
Huvitegevus 10
Huvitegevus 13