Miljööteraapia

Miljööteraapia on terapeutiline ravimeetod, mille puhul viibib noor pikaajaliselt toetavas keskkonnas ja kus spetsialistide juhendamisel aidatakse esile pääseda tema tugevatel külgedel kirjutab Anne Daniel Karlsen, Eesti ja Norra lastepsühhiaater, kes on miljööteraapia eestvedajaks Eestis.

image004

 

Meie Torujõe Noortekoduga oleme võtnud suunaks areneda ja kasvada lähtudes just miljööteraapia põhimõtetest. Miljööteraapia on oluliseks üldraamistikuks meie igapäevatööle, mida samm-sammult rakendame ja mille parema mõistmise poole iga aastaga püüdleme.   Nagu ülevalt joonisel näha toetatakse miljööteraapias last tema väljakutsete ja ka igapäevaraskustega toime tulema läbi kaasamise, toetamise, kaitsmise, tunnustamise ja struktureerimise.  Jooniselt on ka näha tegevused, kuidas me nende eesmärkide poole koos noorega püüdleme.

Oluline on märkida, et väga tähtis miljööteraapilises vaates on ka töö iseendaga: mina kui miljööterapeut, meie meeskond kui miljööteraapiline kooslus, meie noortekodu kui miljööteraapiline  heade muutuste paik.