Tervishoiu teenus

Pikaajalise ravikodu teenuse raames pakutavad tervishoiuteenused on suunatud Torujõe Noortekodus elavatele noorukitele ja nende pereliikmetele.

Tervishoiueenustest on esindatud ambulatoorse teenusena (ambulatoorne ravi tähendab vastuvõttu ilma raviasutusse jäämata) psühhiaatri, kliinilise psühholoogi ja vaimse tervise õe teenus. Psühhiaater (sageli koostöös kliinilise psühholoogi ja vaimse tervise õega) hindab patsiendi vaimse tervise seisundit, nõustab psüühikahäirete ja nende tekke ja kulu osas ning vajadusel määrab ravimitega ravi. Kliiniline psühholoog tegeleb samuti psüühikahäirete uurimise ja ravimisega. Psühholoog teeb erinevaid psüühika seisundit hindavaid uuringuid, nõustab psüühikahäirete tekke ja kulu osas ning tegeleb psüühikahäirete ravimisega psühhoteraapiaga. Tablettravi vajadust hindab ja ravi määrab psühhiaater. Vaimse tervise õde töötab meeskonnas koos psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega – kogub andmeid, nõustab vajaduspõhiselt patsienti, jälgib tema tervislikku seisundit, teostab protseduure vastavalt raviplaanile. Teenuste sagedus on vastavalt vajadusele. Lisaks eeltoodud teenustele on Torujõe Noortekodus igapäevaselt esindatud ka õendusabi teenus. Meditsiiniõde jälgib igapäevaselt noorukite tervislikku seisundit, korraldab vajadusel perearsti ja eriarstide abi kättesadaavuse noorukile. Arsti poolt määratud ravimid saab kohapeal elav nooruk Noortekodu poolt.