Töö perega

Kuigi ravikodu teenusele tuleb elama noor, siis probleemid pole lahendatavad vaid noore ravikodus elamisega. Noor on perevõrgustiku osa ning iga muutus või muutumatus peres mõjutab noore teekonda ka meie programmis. Lapsevanemate ja teiste lähedastega koostöö on meile samaväärse tähtsusega, kui töö noortega. See tähendab, et ka lapsevanemaga koostatakse talle teekonna kaart ajaks, mil tema laps elab ravikodus. Sõnastatakse eesmärgid, millega lapsevanem peab tegelema ning täpselt on kirjas ka lapsevanema kohustused oma lapse ees lapse teenusel viibimise ajal. Lapsevanematel on võimalik saada samaväärset toetust noorega, osaleda perenõustamisel, perepäevadel ja külastustel nii ööbimisega, kui ka ilma. Täpsemalt loe ootustest perele ja pere rollist lapse ravikodus viibimise ajal menüü alt PERE ROLL.