• Avaleht
  • Meie programm
  • Vajaduspõhine nõustamisteenus

VAJADUSPÕHINE NÕUSTAMISTEENUS

Vajaduspõhine nõustamise teenus tähendab, et nooruk ja pere käivad Torujõe ravikeskuses nõustamistel ja vastuvõttudel, kuid nooruk ei ööbi keskuses. Sisult sarnaneb teenus pikaaegse teenusega. Kohtumiste sagedus ja teenuse eesmärgid pannakse paika meeskonna ja kliendi koostöös.

Vajaduspõhine nõustamise teenus koosneb ambulatoorsetest kohtumisest erinevate ravimeekonna liikmetega (psühhiaater, psühholoog, vaimse terviseõde, sotsiaaltöötaja) ning teenuse raames pakume:

  • toetuskava ja tegevusplaani koostamist koostöös meeskonna spetsialistidega
  • nõustamist noorukile, perele, spetsialistile (silmast-silma kohtumised, telefoni teel, interneti vahendusel)
  • individuaalsed teraapiad (kognitiiv-käitumuslik teraapia, loovteraapia jt)
  • grupitegevused (oskuste õpe, tunnete juhtimine jt)
  • tervishoiu teenuseid (vaimse tervise õde, psühhiaater)

Vajaduspõhine teenus on suunatud:

  • Noorukile, kes ei vaja ööpäevaringset teenust, kuid soovib pöörduda nõustamisele.
  • Noorukile, kes vajab teenust enne ööpäevaringsele teenusele tulemist.
  • Noorukile, pikaajalisel teenusel viibimise järgselt.

Kui soovid lisainfot või pöörduda teenusele, kirjuta meile SIIN! (Link kontaktilehele)