Grupiteraapiad

Ravikodus toimetame me suhteliselt palju erinevates gruppides. Grupis olemine annab võimaluse saada tagasiside enda mõtetele ja käitumisele, kuulata teiste vaatenurki, kasvatada koosolemis- ja koostööoskust, arendada sotsiaalset tundlikkust ning seda kõike teha mänguliselt ja põnevalt.

SOTSIAALSETE OSKUSTE TREENING

Põhineb ART (agressiooni asendamise treening) lähenemisel. Arendatakse suhtlemisoskust, viha ohjamise oskust ja eneseanalüüsi oskust.

Igal nädalal keskendutakse ühele sotsiaalsele oskusele. Näiteks : komplimendi tegemine ja vastuvõtmine/ vastutuse võtmine / grupisurvele mitte allumine/ vabandamine ja vabanduse vastuvõtmine jms.

TERAPEUTILINE GRUPP

Enesearengu grupp, mis põhineb loovteraapiatel, psühhodraamal ja kehapsühhoteraapial. Arendatakse küpsetes suhetes olemise oskust ja aidatakse läbi töötada traumakogemusi.

Grupi käigus nooruk avastab ennast ja saab vastuseid küsimustele: Kes mina olen? Milline ma olen suhetes teiste inimestega? Kuidas näevad mind teised? Missugused on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mis on mulle elus raske?

DIALEKTILINE KÄITUMISTERAAPIA

Dialektiline käitumisteraapia on noorte grupiteraapia vorm, kus õpetatakse ja arendatakse:

 • teadveloleku oskusi;
 • pingetaluvusoskusi;
 • emotsioonide reguleerimisoskusi;
 • suhtlemisoskusi;
 • keskteel kõndimise oskusi.

SÕLTUVUSEST VABA ELU

Sõltuvust ja sellega seonduvat käsitlev grupp, kus:

 • arendatakse arumaama, mis on sõltuvuskäitumine;
 • aidatakse avastada, kuidas tekib sõltuvus;
 • uuritakse, kuidas sõltuvus on minu elu muutnud ja puudutanud;
 • õpetatakse ja arendatakse sõltuvusega toimetuleku strateegiaid ja oskusi.

NÄDALA ALGUSE- JA LÕPU GRUPID ja PÄEVA KOKKUVÕTTE GRUPP

Nii nädala alguses, kui ka lõpus kohtuvad meeskond ja noored, et vaadata otsa selle mis oli ja mis tuleb. Nädala alguse ja lõpu gruppides:

 • jagatakse infot nädala kohta (tunnid, üritused, huvitegevus, muutused, sünnipäevad jms);
 • kuulatakse noorte küsimusi, kaebusi ja ettepanekuid;
 • arutatakse konflikte ja võimalikke lahendusi.

Selle läbi suuredatakse noorte osalust ravikodu puudutava elu kaasarääkimise osas, toetatakse struktureerimise oskust, küpsetes suhetes olemise oskust ja eneseanalüüsi oskust.

Päeva kokkuvõtte grupis kohtuvad noored antud päeval nendega koos olnud noorsootöötajatega, et vaadata tagasi päevale, analüüsida enda teekonda selles, kuulda tagasiside teiste käest ja tuletada meelde antud nädala sotsiaalset oskust (mida grupis õpiti) ja teadlikustada kuidas ja kas see oskus oli nähtav ka tänases päevas.

TERVISE JA VAIMSE TERVISE GRUPID

Vaimse tervise grupp keskendub sõltuvuse ja vaimse tervisega seotud teemadele. Grupp toimub teisest sõltuvusteemalisest grupist erinevas programmi etapis ning on rohkem suunatud sõltuvuse ja vaimse ning füüsilise tervise seoste mõistmisele. Fookuses on:

 • teadlikkuse tõstmine sõltuvusainetest ja nende mõjust;
 • tervislike eluviiside tutvustamine;
 • tervisealase silmaringi arendamine;
 • eneseanalüüsi oskuse arendamine.